RSS

ทำไมต้องเป็น ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

ทำไมต้องเป็น ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

สวัสดีครับเพื่อนๆ เราเคยสงสัยกันบ้างรึป่าวครับว่าพืชที่เราปลูกเค้าชอบปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี  ที่เราหามาให้เค้ารึป่าว ปุ๋ยที่เราหามาให้มีความจำเป็น เหมาะสมกับช่วงการเจริญเติบโต หรือความต้องการของพืชในช่วงนั้นๆหรือไม่ เราทราบหรือไม่ครับว่าจริงๆแล้วพืชต้องการอะไร ? วันนี้ผมจึงอยากมาแบ่งปัน เรื่องราวเกี่ยวกับปุ๋ยชนิดต่างๆ กันอีกสักนิด

          1. ปุ๋ยเคมี ที่เราคุ้นเคยกันอย่างดี ปุ๋ยเคมีเป็นธาตุอาหารหลักของพืชที่เราจำเป็นต้องใส่เติมเต็มเข้าไปในดินที่เราทำการเพราะปลูก เพื่อให้พืชที่เราเพราะปลูกนั้นการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ และสมบูรณ์ที่สุด อันจะนำมาซึ่งผลผลิตที่เราพอใจ ปุ๋ยแคมีนั้น แตกต่างจาก ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตรงที่สามารถละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย จึงสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืชที่อยู่ในรูปที่รากสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที พืชจึงตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างรวดเร็ว ปุ๋ยเคมีที่ผลิตออกมาจำหน่ายกันอยู่ในปัจจุบันนั้น มีทั้งเป็นแม่ปุ๋ย และปุ๋ยผสม (จะลงลึกในบทความต่อไป) ซึ่งการใช้ปุ๋ยแคมีเหล่านี้นั้นผู้ใช้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในความต้องการธาตุอาหารแต่ละชนิดของพืชในช่วงเวลานั้นๆ

           2. ปุ๋ยอินทรีย์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีความพยามให้เกษตรกรหันกลับมาใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ให้มากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ซึ่ง ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นแหล่งของธาตุอาหารพืชที่มีส่วนประกอบเป็นอินทรียสารที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต และรวมถึงซากพืชซากสัตว์ที่ไถกลบลงในดิน ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่เกษตรกรใช้เพื่อบำรุงดินกันเป็นเวลานานในลักษณะของการไถกลบ ซากพืชและวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวพืชปลูกในแต่ละฤดูการกลับคืนสู่ดินและปล่อยให้เน่าเปื่อยผุพังตามธรรมชาติ เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปในดินอีกวิธีหนึ่ง  แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนทำให้การสลายตัวของซากพืชซากสัตว์เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงไม่เพียงพอต่อการรักษาระดับอินทรียวัตถุให้กลับสู่ระดับเดิมได้ จึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์

เขียว การทำงานของเขียว

3. ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ในปัจจุบันการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการพักดิน หรือเตรียมดินที่ละเอียดพอ รวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานสงผลให้อินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับที่ต่ำมากและจะลดลงอย่างต่อเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนทำให้การสลายตัวของซากพืชซากสัตว์เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงไม่เพียงพอต่อการรักษาระดับอินทรียวัตถุให้กลับสู่ระดับเดิมได้ และไม่ได้มีการเพิ่มอินทรียวัตถุคืนกลับสู่ผืนดินอย่างเพียงพอ ดังนั้นจึงเกิด ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ขึ้นเพื่อรวมทั้งข้อดี ของทั้งปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์เข้าด้วยกัน จุดเด่นของปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์เคมี คือ

คุณสมบัติอา คุณสมบัติเอส

1. มีธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนประกอบด้วย ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)

2. มีอินทรียวัตถุ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้อยู่ในสภาพสมดุล เพราะสมแก่การเจริญเติมโตของพืช

3. มีจุลินทรีย์ ที่ส่งเสริมการเจริญเติมโต และความต่านทานโรคของพืช

4. มีธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการอย่างสมดุล ครบถ้วนส่งผลให้พืชเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เต็มที่

5. เนื่องจาก ปุ๋ยอินทรีย์เคมี มีความสมดุลของธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง จึงทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยของพืชเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทำให้ปุ๋ยที่เราใส่ไปนั้นมั่นใจได้ว่าพืชมามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่

6. ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ที่ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตที่ได้คุณภาพ จะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติมโตของพืช พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที

8. สะดวกในการใช้เพราะ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ที่มีมาตรฐานการผลิตที่ได้คุณภาพจะมีสวนผสมระหว่าง อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลินทรีย์ กรดอะมิโนจำเป็น อย่างลงตัว

เพื่อนๆคงได้รับประโยชน์จากบทความ ทำไมต้องเป็น ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ของผมไม่มากก็น้องนะครับ และก็หวังว่าเพื่อนๆจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ ผืนดินและพืชปลูกของเพื่อนๆนะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความต่อไปครับ ^^~

Advertisements
 

มารู้จัก ปุ๋ยอินทรีย์เคมี กันเถอะ

มารู้จัก ปุ๋ยอินทรีย์เคมี กันเถอะ !!

สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกษตรทุกท่าน ทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในการปลูกพืชทุกชนิดเราไม่สามารถหลีกหนีการใช้ปุ๋ยได้เลยไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยอินทรีย์เคมี,ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยชีวภาพ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราควรใช้ปุ๋ยชนิดไหนอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของพืชแต่ระช่วงการเจริญเติมโต และยังไม่ทำลายดินอันเป็นที่รักของเรา วันนี้ผมจึงขอมาแบ่งปันเรื่องราวของปุ๋ยชนิดต่างๆตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหา มาจนถึงปัจจุบัน ^^

ยูเรีย

ในอดีตสมัยรุ่นปู่ย่า ตายาย ของเราทำไมปลูกอะไรก็งามไปหมด ไม่รู้จักคำว่า “ปุ๋ย,ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยอินทรีย์เคมี” เพียงแค่เตรียมดิน หยอดเมล็ด ฝนตกใส่ งอก งาม เก็บเกี่ยว จบ ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย ก็เพราะว่าผืนดินในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์ จุลินทรีย์ต่างๆในดินเจริญเติมโตอย่างสมดุลในธรรมชาติ ปลูกอะไรก็งาม ปุ๋ยจึงไม่มีความจำเป็น

394368_381063055343498_64702428_n

แต่แล้วเมื่อประชากรมนุษย์มีเพิ่มมากขึ้น ความต้องการอาหารมีเพิ่มมากขึ้น พวกเราจึงจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณผลผลิต โดยการใช้ ปุ๋ยเคมี อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสารเติมเต็ม (Filler) ของปุ๋ยเคมีมาจากกากน้ำมันปิโตรเลียม (ต่างจาก ปุ๋ยอินทรีย์เคมี) ซึ่งกากน้ำมันปิโตรเลียมเป็นปัญหาทำให้ดินเสียสมดุล และบล็อกธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน ทำให้พืชไม่สามารถนำออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงปริมาณผลผลิตที่ลดน้อยลง เมื่อเกษตรกรไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมายก็ยิ่งเพิ่มปริมาณการใช้ปุ๋ยเข้าไปอีก นอกจากจะส่งผลเสียต่อผลผลิตแล้ว ยังส่งผลต่อปัจจัยหลักของการเพราะปลูกก็คือดิน ดินเสียสมดุลเนื่องจากธาตุบางธาตุ หรือสารเคมีบางตัวทำรายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ดินเสีย

อา

จึงมีความพยามอย่างมากในการเปลี่ยนจาก ปุ๋ยเคมี มาเป็น ปุ๋ยอินทรีย์ แต่ด้วยความเคยชินและอีกหลายๆเหตุผลของเกษตรกร เช่นการไม่เห็นผลทันตา ไม่เขียวปี๊ดแล้วไม่กี่วันก็หายเหมือนใส่ปุ๋ยยูเรีย เม็ดปุ๋ยไม่สวย กลัวว่าจะเป็นดินมากกว่า กลัวเป็นมูลสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพ มีวัชพืชปนมา หาซื้อยาก ไม่ทราบแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น จึงไม่ได้รับความนิยมเท่าทีควร และมีเกษตรกรบางส่วนเท่านั้นที่ยอมรับ ซึ่งอีกทางออกคือการพยามนำ ปุ๋ยเคมี มาผสมรวมกับปุ๋ยอินทรีย์ จึงก่อให้เกิด “ปุ๋ยอินทรีย์เคมี’’ ซึ่งเป็นการนำข้อดีของทั้ง ปุ๋ยเคมี ในการออกฤทธิ์เร็วเห็นผลทันตา และคุณสมบัติในการรักษาฟื้นฟูผืนดิน ของปุ๋ยอินทรีย์ มาบวกรวมเข้าด้วยกัน คุณสมบัติของ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี จึงนับว่าเหมาะสมกับยุคปัจจุบันมากที่สุดด้วยว่า ปุ๋ยอินทรีย์เคมี มีธาตุอาหารหลักอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของพืชในแต่ละช่วงอายุ อีกทั้ง ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ยังมีจุลินทรีย์ และกรดอะมิโนจำเป็นต่างๆที่พืชต้องการ แต่ไม่สามารถหาได้จาก ปุ๋ยเคมี ธรรมดา อีกทั้งจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ใน ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ยังช่วยฟื้นฟู และบำรุงรักษาดินของเราให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ หรือยืดความอุดมสมบูรณ์ของดินออกไปให้นานยิ่งขึ้น

ซี

หวังว่าเพื่อนๆที่กำลังมองหาปุ๋ยที่เหมาะสมกับทั้งพืชทั้งดิน จะรับเอา ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในปัจจัยการผลิตพืช ของยุคปัจจุบัน แต่ก็อย่างลืมคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ด้วยนะครับ โอกาสหน้าจะมาแบ่งปันเรื่องคุณภาพของปัจจัยการผลิตพืช ติดตามด้วยนะครับ ^^

 
 
TB-FARM ปุ๋ย ,ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ,ปุ๋ยอินทรีย์ ,ปุ๋ยชีวภาพ ,ปุ๋ยน้ำ

สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรทุกท่าน ผมทำ Blog นี้ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติ ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี,ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยชีวภาพ รวมถึงเทกนิควิธีการต่าง เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ให้แก่ทุกๆท่านที่สนใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.